Belangenvereniging BMS


Ik ben aangesloten bij Belangenvereniging BMS, waarmee ik me heb aangesloten bij een beroepsvereniging. Hierin is ook een degelijke verzekering opgenomen, zodat bij eventuele calamiteiten een beroep gedaan kan worden op een afdoende schadeverzekering voor mijn klanten.